Finestres i balconeres exteriors:                                                                                                                                     

Les finestres construïdes amb fusta representen unes qualitats estètiques excel·lents, a més a més, amb la utilització de la fusta s’obté un aïllament tèrmic més elevat, al ser un material natural i sostenible. També s’utilitza perfils de disseny basats amb l’actual Sistema Europeu, la incorporació al perímetre amb junta de goma i els vidres de cambra de baixa emissivitat, donen uns coeficients de estanqueïtat i aïllament molt alts, complint sobradament les demandes del CTE.

Realitzem també portes corredores per exterior, amb la utilització dels productes i mecanismes més nous en el mercat, obtenint resultats sorprenents.

Finalment els tractaments que s’incorporen en els tancament exteriors donen uns resultats eficaços i amb una vida útil res comprable amb els tractament de vernís d’abans.

 

Proteccions solars:

La utilització d’avui en dia de persianes amb aïllament interior i amb una caixa de persiana estanca i aïllada, complementen un tancament exterior. El qual ens assegurarà i privarà de fenòmens meteorològics, al igual que ens ajudarà a obtenir millor confort en el nostre habitatge.

Les gelosies i els voladissos per la seva part ens ajudaran en el control de la llum natural, utilitzant un bon càlcul i optimitzant el factor solar, de tal forma que ajudaran a minimitzar l’entrada de la radiació solar. I a més a l’hivern obrin les gelosies aprofitarem al màxim la radiació solar estalviant en la calefacció convencional de les nostres llars.

 

phoca_thumb_l_portes5